Choose language: nben

Historisk sted


Hildurs Urterarium ligger på Tilrem, i sentrum for det som før rikssamlingen var et av Helgelands mektige høvdingedømmer. Her ligger levninger etter de politiske og religiøse aktivitetene som utspant seg i hedendommens tid. Området har også utgjort et tyngdepunkt både før og etter høvdingedømmenes tid, med hulemalerier fra bronsealderen i Skåren, med middelalderkirke og en markedsplass fra historisk tid på Tilrem.

Lunderhaugen
På en bergkolle rett over riksveien for Hildurs Urterarium, kalt Lunderhaugen, finner vi to særegne kulturminner. Nærmest veien ligger restene av en sjeldent stor gravrøys. Slike store gravrøyser ble vanligvis kun anlagt på sentrale steder i de førkristne smårikene.

Noen meter bortenfor ligger en stor, likesidet steintrekant med svakt innbuede sider. Midt i dette er det fire store steinblokker som danner en tilnærmet firkant, som kan ha fungert som fundament for et offerbord. Både trekanten og firkanten er nøyaktig plassert i forhold til himmelretningene. Det ene hjørnet i firkanten peker rett mot nord, og de andre henholdsvis mot ØSØ og VSV. I og like utenfor trekanten ble det funnet både en klotstein (fruktbarhetsymbol) og et enegget sverd. Dette, samt plasseringen i forhold til himmelretningene og funn av kull fra diverse tidsperioder, underbygger for at det her ble dyrket fruktbarhetskulter gjennom lang tid.

Kirkeruinene
Like sør for Lunderhaugen finner man ruiner etter en kirke fra middelalderen. Man kan finne denne omtalt i middelalderdokumenter som St. Knuts kirke. Under utgravingene i 1934 ble det funnet en bueportal i kleberstein med et flott geometrisk stjernemønster. En kopi av denne kan du se på Hildurs.

En teori fremkastet av Einar Høvding går ut på at kirken kunne ha vært utsatt for ødeleggelse i 1239 da hertug Skules menn utøvde hærverk og drap på Tilrem. Nettopp i dette tidsrommet ble steinkirken i Brønnøysund reist, og steinen fra kirken på Tilrem kan ha blitt brukt her.

Den dag i dag blir det holdt friluftsgudstjenester og brylluper i kirkeruinene. Med tanke på de kultiske hendelsene på området helt fra den eldste delen av jernalderen og frem til i dag, så har det altså foregått religiøse handlinger på Tilrem og Lundehaugen i over 2000 år!

Gravrøyser
Like sør for kirkeruinene, samt spredt ut over et stort område på Tilrem og Mo finner man mange hevninger i terrenget; gravrøyser. I området kjenner man til ca 120 slike gravrøyser, hvorav en del er blitt fjernet i årenes løp. Utgravningene av disse har gitt oss et innblikket i det jordiske livet til de som ble stedt til hvile der, og det er ikke tvil om at mange av disse må ha vært sentrale i datidens samfunn.

Under en utgraving ved Hubdalstind ble det funnet to ovale, skålformede spenner datert til 900-tallet e.kr. Du kan se denne på bildet over. Dersom det blir arrangert riktig store og viktige dager på Hildurs ifører damene seg flotte drakter som er kopier av de som vikingenefruene gikk med. De har også fått laget kopier av skålspennene, og Laila bruker disse på sin vikingedrakt og fører på denne måten videre tilstedeværelsen av fortiden.

Bilde av brodjen: Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet
Illustrasjon og tekst fra brosjyren «I møte med maktene» v/ Brønnøy Kommune og NTNU

Adresse:
Tilrem 31,
8900 Brønnøysund
Norge

GPS:
65.52407º N, 12.27454º Ø
Kart

Kontaktinformasjon:
Telefon: 0047 750 25 212
Mobil: 0047 41 51 52 13
Mail: urterar@frisurf.no

Nå oss også på

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss, så tilpasser vi anledningen etter dine ønsker og behov.

Tlf: 00 41515213
Mail: urterar@frisurf.no
Org.nr: 996 619 982

Bruk gjerne vårt kontaktskjema

Adresse

Hildurs Urterarium AS ligger tett ved rv. 17 ca 5 km. nord for Brønnøysund mot ferjeleiet Horn.

Klikk her for kartGPS

Hildurs Urterarium AS
Tilrem 31, 8908 Brønnøysund
NORGE

Åpningstider

Restauranten Sagastua er åpen for bordbestilling senest dagen før,  Ved større grupper kan gjesteantallet økes til 95 personer fordelt på flere rom.

Sommerkafe i hagen åpen 20 juni-15 aug hver dag kl 12-17. Ingen forhåndsbestilling i kafeen.